le>

Yarışmaya katılım ücretli midir?

Hayır. Yarışma kapsamında yapılan başvurularda öğrenciler başvuru ücretini, araştırma raporu hazırlanması ücretini ve inceleme raporu hazırlanması ücretini ödemeyeceklerdir.

Uyarı: Patent/Faydalı Modeller için başvuru tarihinden 2 yıl sonra (3. Yıldan itibaren) ödenmeye başlanan ve patentin/faydalı modelin koruma süresi olan 20/10 yılın sonuna kadar devam eden yıllık sicil kayıt ücretlerinin her yıl vade tarihine kadar ödenmesi başvuru sahiplerinin sorumluluğunda olacaktır.

Yarışmaya nasıl katılım sağlanabilir?

Yarışmaya katılım sağlamak için Türk Patent ve Marka Kurumunun elektronik başvuru sistemi olan EPATS üzerinden sadece online olarak sadece yeni bir patent başvurusu yaparak katılım sağlayabilirsiniz.

EPATS'a e devlet yoluyla giriş yaptıktan sonra yeni başvuru bölümünden yarışma başvurusu seçerek başvurunuza başlayabilirsiniz.

Yarışmaya katılım durumunuzu başvuru sonrasında oluşan başvuru formunuzdan kontrol edebilirsiniz.

Yarışmaya katılmak için yapacağınız patent başvurunuz için tarifname, istemler, özet ve varsa(resimler) unsurlarını hazırlamanız ve bu unsurları pdf dosya formatında EPATS üzerinden başvuru yaparken ilgili kısımlara yüklemeniz gerekmektedir.

Başvuru için işlem adımları aşağıdaki gibidir:

 1. Türk Patent ve Marka Kurumu elektronik başvuru sistemi olan EPATS a giriş yapılır.
 2. Yeni Başvuru bölümünde “Patent” seçilir.
 3. Kişi Bilgileri Girilir.
 4. Başvuru Şekli olarak "3. Üniversiteler Arası Patent Yarışması" seçilir.
 5. Sistemin istediği başvuruya ait gerekli tüm bilgiler doldurularak başvuru tamamlanır.

Not: Başvuru ve buluş sahibi bilgileri girilirken, yarışmaya katılım şartı olan başvuru sahiplerinden en az 1 kişinin üniversite öğrencisi olması gerektiği unutulmamalıdır.

Yarışmaya Birden Fazla Başvuru İle Katılabilir miyim?

Evet, birden fazla buluşunuz söz konusu ise birden fazla başvuru yapabilirsiniz. Bir öğrenci en fazla 5 adet başvuru ile yarışmaya katılım sağlayabilir.

Yarışmaya Kimler Katılım Sağlayabilir?

Yarışmaya üniversitelerimizin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören tüm öğrenciler katılım sağlayabilir.

Yarışma kapsamında bir başvurunun değerlendirilmesi için başvuru sahiplerinden en az 1 kişi öğrenci olmalıdır.

Örneğin bir öğrenci tek başına başvuru sahibi olarak yarışmaya katılım sağlayabilir.

“Öğrenci ve danışman akademisyen” başvuru sahibi olarak yarışmaya katılabilir.

Başvuru ve buluş sahiplerinde herhangi bir sayı kısıtlaması yoktur.

Öğrencinin başvuru sahipleri arasında olmadığı herhangi bir durumda, o patent/faydalı model başvurusu yarışma kapsamına alınmaz.

Öğrencinin başvuru sahipleri arasında olmadığı herhangi bir durumda, o patent başvurusu yarışma kapsamına alınmaz.

Yarışmada Kimler Ödül Kazanır?

Ödül kazanılması durumunda söz konusu ödül sadece başvuru sahibi olan öğrencilere verilecektir.

Yarışmada Dereceye Girilmediğinde Patent Başvurusu Geçersiz mi Sayılır?

Hayır. Dereceye girseniz de giremeseniz de yapmış olduğunuz patent başvurunuzun işlemlerine ilgili kanun ve mevzuat hükümleri gereği devam edilir.

PATENT NEDİR

Sınırlı bir süre ve yer için patent/ faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır.

Patentin koruma süresi başvuru tarihi itibariyle başlar ve 20 yıl boyunca devam eder. Patentin koruması yenilenemez koruma süresi uzatılamaz.

KORUMA KAPSAMI DIŞINDA KALAN BAŞVURULAR

Buluşunuz için patent başvurusu yapmadan önce aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeniz yararlı olacaktır.

Buluş Niteliğinde Sayılmadığı için Patent Verilemeyecek Konular

Buluş niteliğinde olmadığından patent verilemeyecek konular şunlardır:

 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemleri

(Bölme işlemi için bir kısa yol metodu buluş değildir. Ancak, bu metoda göre çalışan bir hesap makinası buluş olabilir)

 • Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler

(Dil öğrenme yöntemi, bulmaca çözme yöntemi, bir oyun veya ticari bir işletmeyi organize etmek için planlar buluş değildir. Ancak, dil öğretmek, bulmaca çözmek, bir planı uygulamak veya oyun oynamak için yeni bir cihaz buluş olabilir)

 • Bilgisayar programları

(Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemleri gerçekleştiren bilgisayar programları, kaynak ve nesne kodları teknik karakter olarak kabul edilmediklerinden dolayı buluş olarak değerlendirilmemektedir. Örneğin; Muhasebe Programı, açık artırma metodunu gerçekleştiren program vb. Ancak, teknik bir problemi çözen yöntemi gerçekleştiren bilgisayar programı veya bilgisayar programını içeren cihaz patent ile korunabilmektedir. Örneğin, iki mobil cihazı arasında daha hızlı veri iletişimini sağlayan yöntemi gerçekleştiren bilgisayar programı, bir işletim sisteminde kaynak dağılımını gerçekleştiren program veya veri şifrelemesini sağlayan program vb.)

 • Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri

(Romanlar, tablolar, heykeller buluş değildir.)

 • Bilginin sunumu

Buluş Niteliğinde Olmalarına Rağmen Patentle Korunamayacak Buluşlar

Buluş niteliğinde olmalarına rağmen patentle korunamayacak buluşlar şunlardır:

 • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
 • Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler

(Soğuğa dayanıklılık geni içeren Gerek 79 mısır çeşidi patentlenemez. Ancak, soğuğa dayanıklılık geni içeren mısır bitkisi patentlenebilir. Ülkemizde bitki çeşitleri ve hayvan ırkları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmektedir. Esas olarak biyolojik işleminden anlaşılması gereken; melezleme ya da seleksiyon gibi tamamen doğal bir olaydan oluşan bitki veya hayvan üretim usulüdür)

 • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri.
 • Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.
 • İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

Patent Başvuru Unsurlarını Nelerdir? Nasıl Hazırlarım?

Başvuru unsurlarını hazırlarken, aşağıdaki adreste yer alan Patent Başvuru Kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Ayrıca patentleturkiye.turkpatent.gov.tr adresindeki başvuru taslağı dokümanını da kullanabilirsiniz.

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/PAbout

Ayrıca başvuru unsurlarını hazırlamadan önce yayımlanmış patent/faydalı model başvuruları arasında ön araştırma yapmak isterseniz aşağıdaki adresleri kullanabilirsiniz.

Kurumun online (çevrimiçi) patent araştırma veritabanıdır. Bu veritabanı ile ülkemizde koruma talep eden, yayımlanmış tüm patent ve faydalı model başvurularına/belgerine ulaşabilirsiniz.

Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) online patent araştırma veri tabanıdır. Çeşitli ülke ve patent sistemlerinden 80 milyonun üzerinde patent dokümanına ulaşabilirsiniz.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) online patent araştırma veri tabanıdır. Bu veri tabanı ile 33 milyonun üzerinde patent dokümanına ulaşabilirsiniz.

ABD Patent Ofisi’nin (USPTO) online patent araştırma veri tabanıdır.

Google firmasının online patent araştırma veri tabanıdır. Veri tabanı ile ABD patent dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU UNSURLARI

TARİFNAME

Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır.

Tarifnamenin en başına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olmalıdır. Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, tarifnamenin aşağıdaki kısımlardan oluşması tavsiye edilir:

Teknik Alan

Buluşun hangi teknik alanla ilgili olduğu bu kısımda kısaca (birkaç cümle ile) belirtilir.
Örnek:
Buluş, ................. ile ilgilidir.

Tekniğin Bilinen Durumu

Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için yurt içi ve yurt dışındaki benzer buluş, teknoloji ya da ürünler (tekniğin bilinen durumu) tarifnamenin bu kısmında anlatılmalıdır. Anlatılacak benzer buluş/teknoloji/ürünler, patent başvurusu/belgesi koruması kapsamında olan yenilikler olabileceği gibi herhangi bir koruma kapsamında olmayan ancak piyasada kullanımda olan teknikler de olabilir.

Buluşun Amacı

Buluşun, tekniğin bilinen durumundaki teknoloji ya da ürünlere kıyasla getirdiği yenilikler, sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemler anlatılmalıdır. Bu kısım için özellikle ayrı bir bölüm oluşturulmasına gerek yoktur. Bir önceki bölümle beraber de anlatılabilir. Önemli olan, buluşunuzun çözdüğü problemlerin ve sağladığı avantajların anlaşılabilecek şekilde ortaya konmasıdır.

Şekillerin açıklaması

Başvurunuzda resimler bulunuyorsa, bu resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir liste halinde verilmelidir.
Örnek:
Şekil 1: Işıklı uyarı aparatının kullanıldığı telefonun perspektif görünüşü
Şekil 2: Gövdenin perspektif görünüşü

Şekillerdeki referansların açıklaması

Şekillerde bulunan parçalar, işlem adımları ve özellikler gibi unsurlar referans işaretleri ile gösterilir. Bu kısımda, referans işaretleri ve açıklamaları aşağıdaki örnektekine benzer şekilde (hangi referansın hangi parça/özellik için kullanıldığı) bir liste halinde belirtilmelidir. Her parça/özellik için, farklı bir referans verilmelidir. Ancak, verilen referanslar tarifnamenin her yerinde söz konusu parça/özellik için kullanılmalıdır.
Örnek:
1: Işıklı uyarı aparatı
2: Ahize
3: Gövde

Buluşun açıklaması

Bu kısım, şekil ve referansların açıklanmasından sonra, (teknolojik bilginin yaygınlaşmasını sağlamak için) buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısımdır. Bu anlatım sırasında, parça ya da özellikten bahsedildikten hemen sonra ilgili referans işareti parantez içinde yazılmalıdır.
Örnek:
………… Ahizenin (2) üzerinde, ana cihaza (A) oturan yüzeyinden başlayarak üst yüzeyine kadar devam eden bir delik (21) bulunmaktadır. …….

Buluşun sanayiye uygulanma biçimi

Buluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekilde yararlanılabileceği gibi konular belirtilmelidir.

İSTEMLER

İstemler, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin belirtildiği kısımdır. Diğer bir ifadeyle, koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması istenen teknik özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamaz.

 • İstem sayfasının başına sadece “İSTEMLER” ifadesi yazılmalıdır.
 • İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka açıklanmış olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, istemler, tarifnamede anlatılan buluşun kapsamını aşamaz (tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez).
 • İstemler, buluşa konu olan tüm temel özellikleri içeren ana (bağımsız) istem içermelidir. Bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özellikler varsa, bunlar da bağımlı istemler şeklinde düzenlenebilir. Bir patent başvurusunda ana (bağımsız) istem bulunması zorunludur, ancak bağımlı istem bulunması zorunlu değildir (bir başvuruda sadece bir istem bulunuyorsa, bu istem bağımsız istemdir). Bağımlı istem sayısı birden fazla olabilir.
 • Her istem (bağımsız ya da bağımlı) iki parçalı şekilde yazılmalıdır. Birinci kısım, “olup özelliği” ifadesinden önce gelen kısım olup burada tekniğin bilinen durumu ifade edilir. Diğer bir ifadeyle, bu kısımda buluş, genel çerçevesi (buluş adı, amacı veya özellikleri) ile belirtilmelidir. İkinci kısım ise, “olup özelliği” ifadesinden sonra gelen kısım olup burada da yeni ve koruma talep edilen teknik özellikler belirtilir.

Örnek:
1. Buluş, diş fırçası koruma kabı olup, özelliği;
-görsel unsurlar içeren, takılıp çıkarılabilir, değiştirilebilir en az bir üst parça,
-bu üst parçaların yerleştirildiği en az bir kapak,
-üst parçaların kapaklar üzerine takılıp çıkartılabilmesini sağlayan en az bir çentik (7) ile bu çentiğin (7) geçtiği en az bir çentik girintisi (6) içermesidir.
2. İstem 1’e göre diş fırçası koruma kabı olup, özelliği;
-sol üst parça (1) ve sağ üst parça (2),bu üst parçaların yerleştirildiği sol kapak (3) ve sağ kapak (4),
-sol üst parça (1) ve sağ üst parçanın (2), sırasıyla sol kapak (3) ve sağ kapak (4) üzerine takılıp çıkartılabilmesini sağlayan çentikler (7) ile bu çentiklerin (7) geçtiği çentik girintileri (6) içermesidir.

 • Başvuruda bağımlı istem ya da istemler kullanıldığı durumlarda, başlangıç kısımlarında bağlı bulunduğu isteme atıfta (“İstem .....’deki ......” şeklinde) bulunulmalıdır. Daha sonra (“olup özelliği” ifadesinden sonra) korunmak istenen alt teknik özellikler belirtilmelidir.

Örnek:
(Örnek istemlerdeki A, B, vb. harfler, buluşun parçalarını ifade etmektedir. Örnekteki 1 ve 6 nolu istemler bağımsız, diğer istemler bağımlı istemlerdir)
1) ..... olup özelliği; A, B, C ve D kısımlarına sahip olmasıdır.
2) İstem 1’e göre …. olup özelliği; D’nin E’yi içermesidir.
3) İstem 1’e göre ….olup özelliği; C’ nin metal olmasıdır.
4) İstem 3’e göre …. olup özelliği; C üzerinde bir deliğin bulunmasıdır.
5) İstem 1’e göre ...... olup özelliği; A’.nın tek parça olmasıdır.
6) ...... olup özelliği; ..............
7) İstem 6’ya göre ......... olup özelliği; ...............
8) İstem 6 veya 7’ye göre ......... olup özelliği; ...............

 • İstemler, ürün, yöntem, aparat ve kullanım olmak üzere dört kategoriye ayrılabilir. Ürün/aparat istemlerinde, ürünün/aparatın sahip olduğu parçalara vurgu yapılmalıdır. Yöntem isteminde ise, yönteminin işlem adımlarına odaklanılmalıdır.

Ürün/aparat istemleri:
1) Buluş, diş fırçası koruma kabı olup, özelliği;
-görsel unsurlar içeren, takılıp çıkarılabilir, değiştirilebilir en az bir üst parça,
-bu üst parçaların yerleştirildiği en az bir kapak,
-üst parçaların kapaklar üzerine takılıp çıkartılabilmesini sağlayan en az bir çentik (7) ile bu çentiğin (7) geçtiği en az bir çentik girintisi (6) içermesidir.
2) İstem 1’e göre diş fırçası koruma kabı olup, özelliği;
-sol üst parça (1) ve sağ üst parça (2),bu üst parçaların yerleştirildiği sol kapak (3) ve sağ kapak (4),
-sol üst parça (1) ve sağ üst parçanın (2), sırasıyla sol kapak (3) ve sağ kapak (4) üzerine takılıp çıkartılabilmesini sağlayan çentikler (7) ile bu çentiklerin (7) geçtiği çentik girintileri (6) içermesidir.
7) İstem 6’ya göre ......... olup özelliği; ...............
8) İstem 6 veya 7’ye göre ......... olup özelliği; ...............

Yöntem (metot) istemleri:
1) Buluş kapı üretim yöntemi olup özelliği;
-ahşap malzemenin kesilmesi (101),
- kesilen malzemenin boyanması (102),
- boya kuruduktan sonra kapı üzerine yapıştırıcı sürülmesi (103),
- kaplama malzemesinin yapıştırıcının üzerine konması (104),
- kapının preslenmesi (105), işlem adımlarından oluşmasıdır.
2) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; ...............
3) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; kesilen malzemenin boyanması (102)adımında ………

 • Ürün istemleri yazılırken, (bir üretim yöntemi istemi yazar gibi) buluşun çalışma şeklini, işleyişini v e y a üretim sürecini anlatan ifade şekilleri kullanılmamalıdır. Bunun yerine, ürünün sahip olduğu parçalar veya özellikler vurgulanmalıdır. Mesela, “............ parçası sayesinde düşürülmesidir” gibi bir ifade yerine, ürün parçasına vurgu yapan “............ düşürülmesini sağlayan .......... parçasına sahip olmasıdır” ifadesi kullanılmalıdır.

Örnek:
(YANLIŞ ÜRÜN İSTEMİ)
Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap (1) kısmına katlanabilir metal kollar (2) bağlanması, daha sonra bu kollara yağmurdan korunmak için bir kumaş (3) dikilmesi, şemsiye açılmak istendiğinde sap kısmında bulunan düğmeye (4) basılarak şemsiyenin açılması ile karakterize edilmektedir.
(DOĞRU ÜRÜN İSTEMİ)
Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap kısmına (1), sapa bağlı katlanabilir metal kollara (2), yağmurdan korunmayı sağlayan ve kollara dikilmiş olan kumaşa (3), metal kolların açılmasını sağlayan ve sap kısmında bulunan düğmeye (4) sahip olmasıdır.

 • İstemlerde buluşun sadece teknik özelliklerinden bahsedilmelidir. İstemler, teknik yönü bulunmayan özellikler (erişilmek istenen bir sonuç ya da buluşun sağladığı fayda vb.) ile tanımlanamaz. Mesela, buluş konusu bir şemsiye olsun. Bu durumda, tek başına “yağmurdan korunmak” istemler ile korunamaz. Bunun yerine, yağmurdan korunmayı sağlayan teknik özellikler/parçalar istemlerde belirtilmelidir. Söz konusu özellik ve parçalardan bahsedilirken, bu özelliklerle/parçalarla birlikte, amaçlanan sonuç ve sağlanan fayda da belirtilebilir (“yağmurdan korunmayı sağlayan ............ sahip olmasıdır” şeklinde).

Örnek:
(YANLIŞ İSTEM)
Buluş, bir şemsiye olup özelliği; yağmurdan ve güneşten korumasıdır.
(DOĞRU İSTEM)
Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap kısmına (1), sapa bağlı katlanabilir metal kollara (2), yağmurdan korunmayı sağlayan ve kollara dikilmiş olan kumaşa (3), metal kolların açılmasını sağlayan ve sap kısmında bulunan düğmeye (4) sahip olmasıdır.
(YANLIŞ İSTEM)
Buluş, ...... motoru olup özelliği; yakıt tasarrufu sağlamasıdır.
(DOĞRU İSTEM)
Buluş, ...... motoru olup özelliği; yakıt tasarrufu sağlayan .......... sahip olmasıdır.

 • İstemler açık şekilde anlaşılır yazılmalıdır. İstemler, sadece tarifnameye ya da resimlere atıf yapılarak açıklanamaz. Her özelliğin ya da parçanın ismi (varsa referansı ile birlikte) açık şekilde yazılmalıdır. Mesela, istemlerde bir borudan bahsedilecek olsun. Tarifnamede bu boru, metal olarak belirtilmişse, istemlerde “tarifnamedeki gibi bir boru” denemez. Bunun yerine açık şekilde, “metal boru ......” ifadesi kullanılmalıdır.

Örnek:
(YANLIŞ İSTEMLER)
Buluş, bir şemsiye olup özelliği; tarifnamede anlatılan özelliklere sahiptir. Buluş, bir şemsiye olup özelliği; şekil 1’de gösterilen şekildedir.Buluş, bir şemsiye olup özelliği; şekil 1’de gösterilen parçalardan oluşmaktadır.

 • İstem tek cümle olarak yazılmalıdır. Nokta (.) işareti cümlenin sonunda ve bir adet kullanılmalıdır. Gerektiği yerlerde virgül (,) ve noktalı virgül (;) kullanılabilir.

Örnek:
(YANLIŞ İSTEM)
Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap kısmını içerir. Sap kısmına katlanabilir metal kollar bağladır. Yağmurdan korunmak için, söz konusu metal kolların üzerinde kumaş bulunmaktadır. Sap üzerinde şemsiyenin açılmasını sağlayan düğme bulunmaktadır.
(DOĞRU İSTEM)
Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap (1), sapa bağlı katlanabilen metal kollar (2), kollara dikili kumaş (3) ve şemsiyenin açılmasını sağlayan sap üzerinde bulunan düğmeden (4) oluşmasıdır.

 • Farklı teknik alanlarla ilgili istem yazımına yardımcı olmak adına, aşağıda bazı örnek istemler verilmiştir (UYARI: Verilen örneklerin bahsi geçen buluşu en iyi şekilde tanımladığı/koruduğu düşünülmemelidir).

Bir mekanik ürün buluşu için örnek istemler (çoklu pizza ambalaj yapılanması)
1. Buluş, pizzaların gönderimi esnasında birden çok pizzanın dağıtılmasını sağlamak üzere çoklu pizza ambalaj yapılanması (1) olup özelliği;
- arka yüz (2.4) alt kısmında ve ön yüz (2.3) alt kısmında konumlandırılan geçme boşluğu (7) içeren bir kapaklı kutu (2) ve
- bahsedilen yapılanmayı (1) oluşturan kutuları (2, 3) bir arada tutmak ve sarsmadan taşıyabilmek üzere ön yüz (3.2) ve arka yüz (3.4) üzerinde konumlandırılan istif tırnağı (4), bahsedilen istif tırnağının (4) geçmesini ve kutuların (2, 3) birbirine monte olmasını sağlamak üzere arka yüz (3.4) alt kısmında ve ön yüz (3.3) alt kısmında konumlandırılan geçme boşluğu (7) ve pizzaların buhar yapmasını önlemek üzere yan yüzler (3.2) üzerinde konumlandırılan havalandırma tırnağı (5) içeren, üst üste istiflenebilme özelliğine sahip, tava şeklinde en az bir kapaksız kutu (3) içermesidir.
2. İstem 1’e uygun çoklu pizza ambalaj yapılanması (1) olup özelliği; bahsedilen istif tırnaklarının (4) pizza taşınması esnasında yerinden çıkmasını önlemek üzere, yüksekliğinin, havalandırma tırnağı (5) yüksekliğinden uzun olmasıdır.

Bir ilaç buluşu için örnek istemler (oral yolla dağılan olanzapin tablet)
1. Oral yolla dağılan bir olanzapin tablet olup özelliği; magnezyum stearat, sodyum stearil fumarat ve bir ya da birden fazla farmasötik olarak kabul edilebilir yardımcı madde içeren ve içerisindeki magnezyum stearat ve sodyum stearil fumaratın toplam ağırlığının, toplam tablet ağırlığına göre yaklaşık % 0,1 ila 5'i kadar olduğu ve tabletin ağız boşluğunda 90 saniye içerisinde dağılmasıdır.
2. İstem 1’e göre oral yolla dağılan olanzapin tablet olup özelliği; magnezyum stearatın sodyum stearil fumarata ağırlık olarak oranı 1:10 ila 10:1 aralığındadır.
3. İstem 2'ye göre oral yolla dağılan olanzapin tablet olup özelliği; magnezyum stearatın sodyum stearil fumarata ağırlık olarak oranı 1:5 ila 5:1 aralığındadır.
4. Oral yolla dağılan olanzapin tabletini üretmek için bir yöntem olup özelliği; bu yöntem direk baskıdır.
5. İstem 4'e göre oral yolla dağılan olanzapin tabletini üretmek için bir yöntem olup özelliği; aşağıdaki basamakları içerir:
a) olanzapin ya da onun farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzunun ya da polimorfunun diğer yardımcı maddelerle karıştırılması,
b) karışımın magnezyum stearat ve sodyum stearil fumarat ile harmanlanması,
c) harmanlanmış karışımın tabletler elde etmek üzere 5 ila 130 N basıncında, direk baskı ile sıkıştırılması.

Bir üretim yöntemi buluşu için örnek istemler (file çuval ve üretim yöntemi)
1.Seyrek dokulu bir file çuval (1) üretim yöntemi olup özelliği;
- file çuvalın (1) dokunması aşamasında çuvalın en az bir bölgesinin (3) diğer bölgelerine göre daha sık dokunması,
- sık dokunan bölgenin (3) en az bir kısmını kapsayan en az bir bölgede laminasyon işlemi yapılarak en az bir lamine bölge (4) oluşturulması,
- lamine bölge (4) üzerinde en az bir baskı (5) oluşturulması adımlarını içermesidir.
2.İstem 1'e uygun bir file çuval (1) üretim yöntemi olup özelliği; file çuvalın (1) bir ağız (1a) kısmına yakın bir bölgede kulp şeklinde bir kesim yapılması ile bir taşıma kulpu (6) oluşturulması adımını içermesidir.
3. İstem 1'e uygun bir file çuval (1) üretim yöntemi olup özelliği; file çuvalın (1) en az bir kenarına overlok işlemi yapılması adımını içermesidir.
4.İstem 1'e uygun bir file çuval (1) üretim yöntemi olup özelliği; bahsedilen baskının bir flekso baskı olmasıdır.

Bir bilgi teknolojisi (işlem adımı) buluşu için örnek istemler (bir izlenme ölçüm sistemi)

1. Bir alıcıya (2) sahip bir mobil iletişim cihazı (3) ve sunucu (4) kullanılan ve sunucu (4) ile mobil iletişim cihazı (3) arasındaki haberleşmenin gerçekleşmesini sağlayan bir iletim ortamı (5) içeren bir izlenme ölçüm yöntemi (1) olup özelliği,

- filigran entegre edilmiş medya içeriğinin radyo, televizyon gibi görsel/işitsel iletişim araçlarında yayımlanması (101),

- kullanıcının medya içeriklerini mobil iletişim cihazındaki (3) alıcı (2) vasıtası ile kaydetmeye başlayara1k izlenme ölçümünü yapma sürecini başlatması (102),

- filigran entegre edilmiş medya içeriğine ait sinyalin alıcı tarafından alınması (103),

- medya içerik sinyalinin mobil iletişim cihazı (3) tarafından bir iletim ortamı (5) üzerinden sunucuya (4) iletilmesi (104),

- sunucuya (4) ulaştırılmış sinyalin ilişkili olduğu medya içeriğindeki bilginin belirlenmesi (105),

- kullanıcıya promosyon bilgisinin gönderilmesi (106),

- sunucuya (4) ulaştırılmış sinyalin ilişkili olduğu medya içeriğindeki bilginin sunucuya (4) kaydedilmesi (107) adımları ile karakterize edilmesidir.

2. İstem 1'deki gibi bir izlenme ölçüm yöntemi (1) olup özelliği, alıcı (2) tarafından alınan ve filigran verisi içeren medya içerik sinyalinin mobil iletişim cihazının (3) kontrol biriminde filigran çözücü yardımı ile çözümlenerek filigran verisi elde edilmesinden sonra bir iletim ortamı (5) üzerinden sunucuya (4) iletilmesi ile karakterize edilmesidir.

ÖZET

Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır, koruma kapsamının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.

Özetin en başına “ÖZET”, bunun altına da buluş başlığı yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve tarifnamenin başındaki başlıkla aynı olmalıdır

RESİMLER

 • Tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfalarıdır. Başvurularda resim sayfalarının bulunması zorunlu değildir. Ancak, buluşun anlaşılmasını kolaylaştırması bakımından, başvuruda resim sayfalarının da verilmesi tavsiye edilir.
 • Resimler, çizim aletleri ile ya da çizim programları ile çizilen teknik resimler olmalıdır. Akış şemaları ve diyagramlar teknik resim olarak kabul edilmektedir. Fotoğraflar, tablolar, vb. resim olarak kabul edilmemektedir. Ancak buluşun başka türlü gösteriminin mümkün olmadığı mikron düzeyde mikroskobik görüntüleme gerektiren bazı durumlarda fotoğraf kullanılabilir.
 • Resim sayfalarının numaralandırılması, diğerlerinden farklı olmalıdır. Bu numaralandırma, “ilgili sayfanın numarası / toplam resim sayfası sayısı” şeklinde olmalıdır. Örneğin, toplam üç resim sayfası varsa sayfa numaralandırması sırasıyla “1/3, 2/3, 3/3” şeklinde olmalıdır.
 • Aynı resim sayfası birkaç şekil içerebilir. İki veya daha fazla sayfa üzerinde bulunan şekiller aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği şekilde düzenlenir. Farklı şekiller sayfa veya sayfalar üzerinde, tercihen dikey bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan düzenlenir. Şekiller dikey konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak biçimde yatay olarak düzenlenir. Farklı şekiller, sayfa numaralarından farklı olarak, ardışık şekilde numaralandırılır.
 • Tarifnamede verilen tüm referans (parça) işaretleri şekillerde gösterilmelidir.
 • Tarifnamede bulunmayan referans numaraları, resimlerde de bulunmamalıdır.
 • Resimlerde (şekil ve referans açıklamaları vb.) yazılı ifade kullanılmamalıdır. Yazılı ifadeler yerine tarifnamede belirtilen referans işaretleri (“1” vb.) (oklar yardımıyla) ve şekil numaraları (“Şekil 1” vb.) kullanılır. Sadece gerekli olduğu durumlarda, tek kelimeyi (su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti vb.) geçmeyecek şekilde yazılı ifadeler kullanılabilir.
 • Resimlerde (siyah dışında) renk ve gölgelendirme kullanılmaz. Resimlerdeki çizgiler yeterli koyulukta olmalıdır. Şekillerin içi boyalı, gölgeli, siyah veya başka bir renk ile dolu olmamalıdır. Bunun yerine tarama çizgileri kullanılabilir.
 • Resimler ve detayları üçte iki oranında küçültmede görülecek büyüklükte olmalıdır.
 • Resimler sayfa kenarlarına çok yakın ya da sayfa dışına taşacak kadar büyük çizilmemelidir.
 • Resimlerde buluşla ilgili olmayan gereksiz çizimler (antet, çerçeve vb.) bulunmamalıdır.

Başvuru unsurlarını hazırlarken, aşağıdaki adreste yer alan Patent Başvuru Kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Ayrıca patentleturkiye.turkpatent.gov.tr adresindeki başvuru taslağı dokümanını da kullanabilirsiniz.

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/PAbout

Ayrıca başvuru unsurlarını hazırlamadan önce yayımlanmış patent/faydalı model başvuruları arasında ön araştırma yapmak isterseniz aşağıdaki adresleri kullanabilirsiniz.

Başvurumla İlgili Bir İşlem Yapmam Gerektiğinde Nasıl Yapabilirim?

Patent başvurunuzun tüm işlemlerini Türk Patent ve Marka Kurumunun elektronik başvuru sistemi olan EPATS üzerinden gerçekleştirmelisiniz. Tüm işlemler online olarak yapılmaktadır.

Yarışma Sonunda Ödül Töreni Düzenlenecek mi?

Ödül töreni, yarışma kapsamında alınan başvuruların değerlendirmeleri jüri tarafından tamamlandığında pandemi koşulları göz önüne alınarak 2022 yılı içerisinde sonradan belirlenecek bir tarihte düzenlenecektir.

Değerlendirme Jürisi Kimlerden Oluşmaktadır?

Yarışma başvurularını değerlendirecek jüri üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

 • Türk Patent ve Marka Kurumu Temsilcisi
 • TÜBİTAK Temsilcisi
 • Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği Temsilcisi
 • Fikri Mülkiyet Akademisi Temsilcisi
 • Teknoloji Transfer Ofisi Temsilcisi

Yarışma başvurusu yapmak için detaylı bilgiyi nasıl edinebilirim?

Yarışma kapsamında Patent başvurusu yapmak üzere ilinizde yer alan TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimlerimizden yüz yüze veya uzaktan erişim ile bilgi edinebilirsiniz.